iStock-666984878_16-9_2500_bw.jpg

Vår historia

Läs den spännande historien om ACR

  • En idé som slipats under 15 år

  • Bolag bildades 2004

  • Började producera flygledarutbildning 2005

  • Vann upphandling av tre svenska flygledartorn 2010

  • Utbildade 2013 i samarbete med skyguide nio egna flygledaraspiranter

  • Driver sedan januari 2016 fjorton svenska flygledartorn

  • Driver från 2018 flygledartorn internationellt

 

Slutet av 1990
Regeringens propositioner öppnar upp för en konkurrensutsatt flygtrafikledningstjänst

1999

Wilhelm Wohlfahrt besöker Arlanda och Luftfartsverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Generaldirektören informerar om verksamheten och de strukturproblem som finns inom området flygtrafikledningstjänster i Europa. Studiebesöket inkluderar Arlandatornet och ATCC

2000-2001
Grundarna börjar skissa på en affärsplan för att driva flygtrafikledningstjänster i Sverige och internationellt. Den 11 september 2001 lamslogs planerna. Affärsplanen hamnar i byrålådan

Sommaren 2003

Utvecklingen i flygbranschen kristalliseras och grundarna ser möjligheter att starta ett bolag inom flygtrafikledningstjänst. “ACR” blir arbetsnamnet och processen startar

2004
Grundarna och en vald styrelse etablerar företaget ACR Aviation Capacity Resources AB, med syftet att verka på en avreglerad flygtrafikledningstjänstmarknad i Sverige och internationellt. ACR ska erbjuda marknaden effektiva flygtrafikledningstjänster och branschutbildningar. ACR arbetar aktivt för att flygtrafikledningstjänsten ska konkurrensutsättas

2005-2006
Ett tiotal ickestatliga flygplatser driver projekt för att försöka få förändringar i regelverket så att Luftfartsverket kan bli konkurrentutsatt

Januari 2005
Luftfartsverket delas upp i två delar. Luftfartstyrelsen tar över som tillsynsmyndighet medan Luftfartsverket sköter flygtrafiktjänsterna och driver de statliga flygplatserna

Juni 2005
ACRs dotterbolag ACR International får uppdraget att bygga en skola för utbildning av flygledare samt att leda utbildningen i Saudiarabien i tre år framöver

Sommaren 2005
Upphandlingarna av flygtrafikledningstjänsten på flygplatserna Kristianstad, Linköping City Airport, Stockholm-Skavsta och Växjö-Småland avbryts på grund av att regeringen slagit fast att de privata alternativen måste godkännas av Luftfartsstyrelsen (idag transportstyrelsen). ACR var med i samtliga upphandlingar

Hösten 2005
Regeringen och Näringsdepartementet klargör att myndighetsfrågan om flygtrafiktjänster kvarligger hos Luftfartsverket. Luftfartsverket måste godkänna samtliga leverantörer som ska verka på deras marknad

Våren 2006
Flertalet utredningar om avreglering av monopolet flygtrafikledningstjänster presenteras för regeringen

Juni 2006
ACR tecknar avtal med Royal Saudi Air Force för att bygga ett ”Center of Exellence” inom flygtrafikledning i Riyadh

Hösten 2007
Lars Rörick anställs som operativ chef. Wilhelm Wohlfahrt blir tillförordnad VD

Januari 2008
Den svenska marknaden för utbildning inom flygtrafiktjänster avregleras

Januari 2008
ACR inleder ett samarbete med Arvidsjaur kommun för att bygga en skola för utbildning av flygplats- och flygtrafikledningspersonal. Skolan får namnet Lappland Aviation Academy, LAA

Januari 2009
Lappland Aviation Academy (LAA) får certifikat för utbildning av flygledare ”light” och drar igång sina utbildningar

Maj 2009
Wilhelm Wohlfahrt utses till VD

April 2010
Luftfartsverket delas upp i två delar – Swedavia och Luftfartsverket. Swedavia ansvarar för driften och marktjänsterna på flygplatserna, Luftfartsverket ansvarar för flygtrafiktjänster och tillhörande infrastrukturMaj 2010

Riksdagen tar beslut om en ny luftfartslag som medger konkurrens för lokal flygtrafikledningstjänst

Juli 2010

ACR lämnar in anbudsansökan för leverans av flygtrafikledningstjänst vid Småland Airport, Västerås Flygplats och Örebro Flygplats

September 2010

Nya luftfartslagen träder i kraft. Lokal flygtrafikledningstjänst är öppen för konkurrens. Rolf Jonson anställs som säkerhetsledningsansvarig6 september 2010: ACR lämnar in anbud till de 3 flygplatserna

Oktober 2010

ACR tilldelas kontrakt om att ta över den lokala flygtrafikledningstjänsten på tre flygplatser: Västerås, Örebro och Växjö

ACR skriver historiska kontrakt med flygplatserna Västerås, Växjö och Örebro

Januari 2011

ACR erhåller kvalitet- och miljöledningscertifikat ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

Februari 2011

ACR erhåller som första privata leverantör av flygtrafikledningstjänster ett Europacertifikat ”Single European Sky” Certificate

Mars 2011

ACR tar över flygledningen på Västerås, Växjö och Örebro flygplatser. De flygledare som jobbar kvar på dessa flygplatser byter arbetsgivare från Luftfartsverket till ACR

Maj 2011

ACR inleder ett samarbete med schweiziska skyguide. Swedavias upphandling bjuder in till stora åtaganden och bolagen tillsammans blir ett starkt alternativ på marknaden

Oktober 2011

ACR tilldelas kontrakt om att ta över den lokala flygtrafikledningstjänsten på Trollhättan-Vänersborg Flygplats

Januari 2012

ACR tar över flygledningen på Trollhättan-Vänersborg och flygledarna byter arbetsgivare från Luftfartsverket till ACR

Mars 2012

Luftfartsverket lämnar Västerås och ACR gör en historisk omstart av trafiken

Maj 2012

ACR förstärker styrelsen med Sebastian Ehrnrooth och fd infrastrukturminister Ulrica Messing

Oktober 2012

ACR blir certifierad som utbildningsorganisation enligt förordning (EU) nr 805/2011

Februari 2013

Påbörjar rekrytering av 8-10 flygledarkandidater och det sker i ACRs namn inför kursstart hösten 2013

Mars 2013

ACR lämnar anbud om flygtrafikledningstjänster på fem fd Luftfartsverks flygplatser, (Jönköpings Airport, Kalmar Airport, Karlstad Airport, Norrköping Airport och Skellefteå City Airport)

April 2013

ACR tilldelas kontrakt om att ta över den lokala flygtrafikledningstjänsten på fem flygplatser; Jönköping, Kalmar, Karlstad, Norrköping och Skellefteå flygplatser. Avtalsperioden är mellan 1 januari 2014 till 31 januari 2018 med möjlighet till förlängning i ett plus ett år

Maj 2013

ACR deltar vid en hearing på Trafikutskottet, “Flygtrafikledningstjänsten – har vi landat i den bästa lösningen?”

Riksdagsdebatt om framtidens flygtrafikledningstjänst

Juni 2013

S, V, MP och SD röstar igenom med rösterna 152 – 146 för en återreglering av lokal flygtrafikledningstjänst vid majoriteten av landets flygplatser

ACR väljer skyguide i Schweiz för utbildning av företagets första flygledarkull om tio elever. Grundutbildningen i Zürich startar i oktober 2013

Oktober 2013

ACR första kull om nio flygledarelever börjar sin ettåriga grundutbildning på skyguide training center i Dübendorf, Schweiz

November 2013

ACR svarar på PwCs frågor angående förändrad reglering av marknaden för lokal flygtrafiktjänst

December 2013

ACR svarar på PwCs fråga, konsekvensanalys – alternativ återreglering av marknaden för lokal flygtrafiktjänst

Januari 2014

ACR driftsätter tornen på Kalmar, Jönköping, Norrköping, Karlstad och Skellefteå flygplatser

Februari 2014

Skyguide godkända för luftrums- och procedurkonstruktion i Sverige

ACR lämnar in sitt remissvar av utkast till lagrådsremiss “Återreglering av viss flygtrafiktjänst” till Näringsdepartementet

Mars 2014

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med delegation besöker Norrköping, Skellefteå och Västerås flygplatser och ACR i tornet

ACR flyttar till “Generalitetshuset” på Östermalmsgatan 87E, Stockholm

Maj 2014

Invigning av vårt nya kontor och firande av ACR 10-årsjubileum

Juni 2014

Riksdagens majoritet bestående av S, SD, MP och V röstar igenom med minsta marginal en delvis återreglering av lokal flygtrafiktjänst – Swedavias flygplatser drabbas hårt – undantas stora kostnadsbesparingar! Nya lagen träder i kraft den 15 augusti 2014

ACR vinner uppdrag på Ljungbyhed och Ängelholms flygplatser. Avtalsperioden är 2015-01-01 –2018-12-31 med möjlighet till förlängning med 4 år

ACR vinner uppdrag på Stockholm Skavsta Airport. Avtalsperiod 2015-01-01 – 2019-12-31 med möjlighet till förlängning med 5 år

April 2015

ACR vinner uppdrag på Borlänge, Trollhättan, Västerås, Växjö och Örebro flygplatser. Avtalsperiod 2016-01-01 – 2019-12-31 med möjlighet till förlängning med 2 år

Juni 2015

Fd statssekreterare Carl von der Esch blir invald som styrelseledamot i ACR. Carl von der Esch arbetade som statssekreterare under Reinfeldts regering med uppdragen 2010-2012 på näringsdepartementet och 2012-2014 på försvarsdepartementet

Augusti 2015

ACR vinner företagets första AFIS-uppdrag och ska leverera flyginformationstjänst på Gällivare Airport. Avtalsperiod 2016-01-01 – 2017-12-31 med möjlighet till förlängning med 1 år

Oktober 2015

ACR kvalificeras i en tvåstegsupphandling och får lämna ett kommersiellt anbud till Belfast City Airport. Kontraktsperiod 10 år

Januari 2016

ACR driftsätter tornen på Borlänge och Gällivare flygplatser

Mars 2016

Två flygplatser i Norge startar sin upphandling, Sandefjord Airport Torp och Moss Airport Rygge

Maj 2016

Lars Wahlström blir ny styrelseordförande vid bolagsstämman. Fd Safety manager på ACR Rolf Jonson blir invald som styrelseledamot

Juni 2016

ACR bildar bolag i Norge, ACR Norway A/S

September 2016

Priset för lokal flygtrafiktjänst sänks med ca 30-40% i Norge och detta med hjälp av ACR

December 2016

VD Wilhelm Wohlfahrt pratar i Bryssel inför EU-kommissionens alla medlemsstater. Presenterar Europas första privata ANSP och vad ACR hittills erbjudit flygindustrin i form av besparingar och effektiviseringar. ACR får nu större utrymme i Europa och kan informera länders politiska beslutsfattare och luftfartsmyndigheter om vilka problem vi kan lösa. ACR börjar erbjuda våra tjänster utanför Sveriges gränser

Januari 2017

ACR pratar på ATARD konferensen i Bergamo. “Competetive Air Traffic Control Markets”

ACR erhåller förnyat kvalitet- och miljöledningscertifikat ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015

ACR förlänger avtalet med Stockholm Skavsta t o m 2024-12-31

Februari 2017

ACR förlänger avtalen med Jönköping, Norrköping, Kalmar, Karlstad och Skellefteå flygplatser t o m 2020-12-31

Maj 2017

Schweizaren Marek Bekier, Ph.D. börjar sin anställning som Europachef. Den nyinrättade positionen innebär att Marek ska driva ACRs expansion i Europa

Juni 2017

ACR bildar ett bolag i Schweiz, ACR Aviation Capacity Resources Switzerland AG

Juli 2017

ACR och Serneke Group skriver avtal om att ACR ska driva kontrollerad flygtrafiktjänst på Göteborg Säve fr o m januari 2018. Avtalsperiod 2018-01-01 – 2021-12-31 med möjlighet till förlängningar om fyra årsperioder

September 2017

ACR pratar på "The ATM Policy Institute". "The liberalisation of TANS

Oktober 2017

ACR förlänger avtalen med Ljungbyhed och Ängelholm flygplatser. Nya ingångna avtal gäller till 2024-12-31 

ACR deltar och pratar på ett seminarium anordnat av COMPAIR i Bryssel. Tema "The Air Navigation Service Provider's perspective"

November 2017

ACR pratar på "European Aviation Conference" i Dublin. ACR sponsrar årets konferens

November 2017
ACR signerar ett samarbetsavtal med Engadin Airport AG i Schweiz om drift av flygtrafiktjänster

Februari 2018
ACR signerar ett samarbetsavtal med Jura-Grenchen Airport AG i Schweiz om drift av flygtrafiktjänster

April 2018

ACR startar upp flygtrafikledningstjänster på Säve. Ett intressant och samhällsviktigt uppdrag som löper 4+4 år

Maj 2018

Nils Gunnar Billinger, fd generaldirektör för Transportstyrelsen och ordförande i Luftfartsverket, ansluter sig till ACR som “senior advisor”. Blir ansvarig för extern kommunikation mot regering, politiker och EU kommissionen

September 2018

Björn Eriksson, fd TUIfly Nordic, blir ny COO för ACR

Januari 2019

Viveka Hiort af Ornäs blir ny CFO för ACR. Närmast kommer hon från Bystronic Scandinavia AB som är ett schweiziskt teknikföretag. Viveka har en master i internationell ekonomi och har även läst elektronik på KTH.

Januari 2019

ACR har avyttrat 51% av aktierna i ACR International AB. Investerare från Delhi och Dubai har förvärvat aktierna och ett bransch office kommer under våren 2019 att sättas upp i Dubai. ACR International marknader blir Mellan Östern regionen och Indien.

Mars 2019

ACR och schweiziska skyguide meddelar marknaden att man bildar ett joint venture. Bolaget ska leverera flygtrafiktjänster till regionala flygplatser i Schweiz.

Maj 2019

ACR vinner sitt sextonde flygtrafiktjänst uppdrag i Sverige. Den 1 oktober 2019 tar vi över driften av tornet på Torsby flygplats.

Juni 2019

ACR vinner en upphandling och fortsatt förtroende att under 8 år från 2020 driva flygtrafikledningen inklusive kommunikations- och navigationstjänster på flygplatserna Jönköping, Kalmar, Karlstad, Norrköping och Skellefteå.

Oktober 2019

Den 4 oktober examinerades ACRs andra kull flygledarelever. 11 elever har genomgått 44 veckor grundkurs på Avia College i Helsingfors. Innan eleverna når operativ licens ska de genomgå MIL-utbildning och behörighetsskede i det torn de ska arbeta vid.