Wilhelm Wohlfahrt

Wilhelm Wohlfahrt

Wilhelm besitter lång erfarenhet av entreprenörskap med starkt fokus på affärer och kundrelationer. Tolv års arbete, 1990-2002, inom handel och logistik i Ryssland, Baltikum, Nordafrika och Kina har gett Wilhelm en drivkraft för transparens.

Desto tidigare arbetade Wilhelm inom hotell- och restaurangnäringen från vilken han har tagit med sig vikten av att hålla hög servicegrad och kvalitet i det som levereras.

Grundare och styrelsesuppleant i ACR sedan 2004. Styrelseledamot i ACR Switzerland sedan 2017.

VD / CEO

+46 (0) 708 24 65 40
E-post