Stockholm-Västerås

ESOW

Stockholm-Västerås Airport

Stockholm-Västerås Airport
vasterasairport.se
wikipedia

Kontakt tornet
+46 (0)21 80 00 20
E-post

Kontakt chef tornet ACR
Andreas Nyqvist
Chef ATS Västerås
+46 (0) 736 67 12 73
E-post

 

Stockholm-Västerås Flygplats (VST) ligger nära E18, cirka 5 km öster om Västerås centrum, bortom Hälla shoppingområde. Avståndet till Stockholm är cirka 75 minuter med buss. Under 2011 hade flygplatsen 150 000 passagerare varav merparten till utrikes destinationer i Europa.

Flyget i Västerås etablerades på allvar strax efter första världskriget. Till att börja med som en militär försöksverksamhet som snart blev F1, som stod för ”Flygflottilj 1”, inom det svenska flygvapnet, som bedrev verksamhet i drygt 50 år fram till 1983.

Utbildningstraditionen i Västerås lever vidare med flyggymnasium och kvalificerad flygutbildning som SAA (Scandinavian Aviation Academy) bedriver vilken är unik i sitt slag i Sverige.

Lars Rodvaldr