Stockholm Skavsta

ESKN

Stockholm Skavsta Airport

Stockholm Skavsta Airport
skavsta.se
wikipedia

Kontakt tornet
+46 (0)155 28 04 20
E-post

Kontakt chef tornet ACR
Andreas Tinnerfelt
CO ATS Skavsta
+46 070 340 81 56
E-post

 

Skavsta flygplats anlades 1941 som Kungliga Södermanlands flygflottilj, F11. Flottiljen lades ner 1980. Flygplatsen invigdes som civil kommunal flygplats 1984 och från 1991 heter flygplatsen Stockholm-Skavsta flygplats, nuvarande ägare är Airports Worldwide, Inc.

Skavsta har korsande banor 16/34 (2043 meter) och 08/26 (2880 meter), med ILS och NDB till bana 26 samt LOC och NDB till 08. Bana 16/34 används i huvudsak av klubbflyg och mindre flygplan pga miljörestriktioner.

Baserade på flygplatsen finns bland annat Kustbevakningens (KBV) flygverksamhet och Målflyg (TGT). Reguljär linjetrafik bedrivs av Ryanair (RYR) som har en bas på flygplatsen och av Wizzair (WZZ). På flygplatsen finns också Nordflyg (NEF) som flyger post och frakt samt driver flygverkstad. Nyköpings flygklubb, Stockholms flygklubb och Nyköpings fallskärmsklubb verkar främst på sommaren med både skolning, hoppning och privatflyg. En flygskola, Skies Airline training, som utbildar piloter såväl VFR som IFR finns etablerad på flygplatsen.

Lars RodvaldrSkavsta