Ljungbyhed

ESTL

Ljungbyhed Airport

Ljungbyhed Airport
ljungbyhedpark.se
wikipedia

Kontakt tornet
+46 (0)435 44 03 57
E-post

Kontakt chef tornet ACR
Peter Kallin
Chef ATS Ängelholm och ATS Ljungbyhed
+46 (0) 708 14 54 80
E-post

 

Ljungbyhed brukar även kallas flygets vagga. Det var här som Enoch Thulin startade upp sin flygskola redan under 1910-talet. Flygvapnet startade sin flygverksamhet här 1926 när Flygskolkåren sedermera Krigsflygskolan, F5 sattes upp. Totalt utbildades 5200 blivande stridspiloter under åren 1926-1998. Ljungbyheds flygplats är numera i privat regi, ägs av PEAB, efter att ha varit i kommunal ägo under drygt tio år.

Ljungbyheds flygplats är unik på många sätt men kanske framförallt på grund av att det fanns fyra parallella banor. Detta gav flygplatsen en oerhört hög kapacitet att starta och landa många flygplan samtidigt Idag är två av banorna avstängda för flygverksamhet men även med ”bara” två banor så finns det en hög kapacitet. Efter att flygvapnet lämnade Ljungbyhed så har det fortsatt att utbildas piloter fast civila sådana. Trafikflyghögskolan som har utbildat civila piloter sedan 1984 är fortfarande i drift och utbildar till den civila marknaden. Utöver TFHS förekommer SK60-flygningar eftersom SAAB gör större servicearbeten i verkstaden. Ljungbyheds flygklubb är aktiv med både motor- och segelflygverksamhet.

Lars Rodvaldr