Finansiell info

ACR Aviation Capacity Resources är Sveriges och Europas första privata aktör inom flygtrafikledning. ACR har etablerat sig på ett flertal svenska flygplatser sedan monopolet bröts år 2010. Affärsidén är att effektivisera och skapa lönsamhet i flygtrafikledningen både i Sverige och internationellt, genom att driva sina ATS-enheter (kontrolltorn) på ett miljö- och kostnadseffektivt sätt. Visionen är att bolagets säkra, miljösmarta, kostnadseffektiva och lönsamma flygtrafiktjänster blir internationellt erkända.

Flerårsöversikt201820172016201520142013
Omsättning (MSEK)161,0140138,2120,997,246,6
Resultat efter finansnetto (MSEK)9,19,911,28,00,9-1,8
Balansomslutning (MSEK) 44,850,347,538,729,517,9
Antal årsanställda 104101101926835
Soliditet (%)44,94947453553
Kassalikviditet (%)15816815613667143

Aktuell års- och koncernredovisning återfinns under Finansiella rapporter.