Kalmar Öland

ESMQ

Kalmar-Öland Airport

Kalmar Öland Airport
kalmarolandairport.se
wikipedia

Kontakt tornet
+46 (0)480 45 90 62
E-post

Kontakt chef tornet ACR
Filip Wiberg
Chef ATS Kalmar
+46 (0) 739 30 52 75
E-post

 

Flygplatsen grundades den 1 juli 1942 som Kungliga Kalmar Flygflottilj F 12. Flottiljen lades ner 1980 och Kalmar Öland Airport är idag en helt civil flygplats även om Försvarsmakten fortfarande gärna kommer hit och övar eller använder oss som alternativ landningsplats tack vare närheten till Ronneby.

Varje dag reser ca 700 människor till eller från Kalmar Öland Airport och antalet rörelser varierar kraftigt från ca 30 ena dagen till närmare 200 en annan. Reguljärtrafiken består av SAS till Arlanda och BRA till Bromma. Chartertrafik förekommer året om till bl a Grekland, Mallorca, Kanarieöarna och Italien. På flygplatsen finns även Diamond Flight Academy som utbildar blivande kommersiella piloter (CPL/ME/IR) samt en aktiv flygklubb med skolverksamhet (PPL/LAPL/NQ).

Flygplatsen har korsande banor 16/34 och 05/23 med en längsta banlängd på 2320m. Tornet är från 1960 och ligger i anslutning till terminalbyggnaden. 

ACR sköter flygtrafikledningen på Kalmar Öland Airport sedan 1 januari 2014.

Lars Rodvaldr