Ängelholm-Helsingborg

ESTA

Ängelholm-Helsingborg Airport

Ängelholm-Helsingborg Airport
Webbplats
wikipedia

Kontakt tornet
+46 (0)431 202 14
E-post

Kontakt chef tornet ACR
Peter Kallin
Chef ATS Ängelholm och ATS Ljungbyhed
+46 (0) 708 14 54 80
E-post

 

Flygflottiljen F10 sattes upp på bördiga Bjärehalvön strax norr om Ängelholm i nådens år 1945. Många är de flygplantyper som har haft F10 som sin hemvist och under flottiljens sista år flögs det med J35 Draken, AJS37 Viggen, JAS 39 Gripen samt SK60. Flottiljen var aktiv fram till och med nedläggningen under hösten 2002. Från tidigt 60-tal har det förkommit civil reguljär till i huvudsak Stockholm. Först Linjeflyg och på senare år är det SAS och Kullaflyg som tillsammans med chartertrafik trafikerar flygplatsen.

Ängelholm-Helsingborg Airport, som flygplatsen numera heter, ägs av PEAB och är alltså helt i privat regi. De senaste åren har flygplatsen haft drygt 400 000 passagerare. Utöver de tio dagliga turerna till Stockholm så flygs det även till Visby under sommaren samt Mora/Sälen på vintern. Charter finns till Turkiet, Sicilien samt Kroatien.Då Bjärehalvön är ett populärt område att vistas på under sommarhalvåret förekommer det även en hel del privatjet. Slutligen förkommer även en hel del skolflyg från Trafikhögskolan i Ljungbyhed, flygskolor från Roskilde samt lokala flygklubbar i området.

Lars Rodvaldr