Borlänge

dala_airport_1200_16-9_bw_tiny_wiki.jpg

ESSD

Borlänge Dala Airport

Borlänge-Dala Airport
dalaflyget.se
wikipedia

Kontakt tornet
+46 (0)24 36 45 20
E-post

Kontakt chef tornet ACR
Andreas Nyqvist
Chef ATS Borlänge
+46 (0) 736 67 12 73
E-post

 

Från 1796 till 1908 användes det stora öppna gräsfältet i Rommehed som övningsområde av Dalregementet. 1913 genomfördes första flygningen på fältet. Borlänge flygklubb bildades 1935 och under andra världskriget nyttjades gräsfältet flitigt av flygvapnet.

31/3 1962 invigdes den nya asfaltbanan, dagen före Arlanda invigs. Flygbolagen har under åren varierat och destinationerna likaså. Idag flygs det reguljärt till Malmö samt Göteborg med AIS Airlines samt till ett antal olika destinationer med olika charterflygbolag. Utöver detta samsas fritidsflyget med motorflyg-, segelflyg-, fallskärms- samt modellflygklubb på fältområdet.

Flygfältet ligger geografiskt strategiskt till för helikopterflygningar som behöver tanka på väg från söder till norr och vice versa. Flygtrafikledningen drevs från början av flygplatsbolaget som AFIS och från 1985 infördes flygkontrolltjänst med LFV som leverantör och nu har vi inom ACR bedrivit verksamheten i snart två år

Lars RodvaldrBorlänge