Gällivare

ESNG

Gällivare Airport

Gällivare Airport
gellivare.se
wikipedia

Kontakt tornet
+46 (0)970 780 20
E-post

Kontakt chef tornet ACR
Anders Jakobsson
Chef ATS Gällivare
+46 (0) 706 69 88 56
E-post

 

Ursprunget till flygplatsen var flygfältet Kavaheden som byggdes under andra världskriget. Kavaheden var ett militärt flygfält med tre rullbanor i klassisk triangel, vardera med en längd på 800 meter. Inför starten av reguljär flygtrafik 1971 förlängdes den enda kvarvarande banan till 1 350 meter. I mitten av 1980-talet förlängdes banan ytterligare och är numera 1 714 meter. I slutet på 1980-talet breddades också rullbanan och fick den nuvarande bredden på 45 meter. Den nya stationsbyggnaden färdigställdes 1994.

Lars Rodvaldr