ACR tar över flygtrafikledningen vid Trollhättan-Vänersborgs flygplats

Det privata företaget ACR Aviation Capacity Resources AB tar från och med den 1 januari nästa år över flygtrafikledningstjänsten vid Trollhättan-Vänersborg Flygplats. Det stod klart i och med det tilldelningsbesked som offentliggjordes den 10 oktober.

Sedan 1 mars i år driver ACR flygtrafikledningen vid tre kommunala flygplatser – Småland Airport (Växjö) och flygplatserna i Västerås respektive Örebro.

Flygtrafikledningstjänster vid landets flygplatser öppnades för konkurrens den 1 september 2010. Tidigare hade Luftfartsverket (LFV), monopol på tjänsten.

Resultatet av upphandlingen innebär att ACR tar över ansvaret för flygtrafikledningstjänsten från LFV. Det hela planeras ske genom s.k. verksamhetsövergång.

– Vi erbjuder befintlig personal att gå över till ACR och vårt ansvar och uppdrag från flygplatsen är att driva verksamheten med högsta flygsäkerhet, kvalité och service, säger Lars Rörick, operativt ansvarig på ACR.

LFV hade fram till den 1 september 2010 en monopolställning på den svenska marknaden för flygtrafiktjänster vid flygplatser och i svenskt luftrum. Det betyder att alla flygledare på samtliga flygplatser med flygkontrolltjänst, oavsett ägare, runt om i landet har haft LFV som arbetsgivare.

Frågan om en konkurrensutsättning av flygtrafiktjänster har varit aktuellt i mer än 10 år och så sent som 1 september 2010 trädde lagändringen i kraft som tillåter andra aktörer än LFV att lämna anbud på flygtrafiktjänster.

Förutom ACR deltog i denna upphandling även LFV. – Det här är en bekräftelse på att vi gjort ett bra jobb på Växjö, Västerås och Örebro flygplatser och att marknaden vill få till förändringar och stödja en fri marknad. Vi ser början på en ny epok för flygtrafikledningstjänster vid flygplatser inom Sverige och medlemsstaterna inom den europeiska gemenskapen, säger Lars Rörick.

ACRs affärsidé är att driva flygtrafikledningstjänster med högsta säkerhet och kostnadseffektivitet samt på ett rationellt sätt utveckla kringliggande verksamheter på flygplatsen för att möta den allt tuffare kravbilden från luftrummets användare, flygplatser och flygbranschen.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Rörick, operativt ansvarig på ACR,
tel: 08-440 49 00, mobil: 0768-51 92 27,
E-mail: lr@acr-sweden.se.

Läs mer på www.acr-sweden.com