Ulrica Messing och Sebastian Ehrnrooth tar plats i ACR styrelse

Under bolagsstämman den 22 maj 2012, valde aktieägarna i ACR in Sebastian Ehrnrooth och Ulrica Messing som nya styrelsemedlemmar.

Sebastian Ehrnrooths erfarenhet av avregleringar och kunskap om svenskt näringsliv kommer att, tillsammans med Ulrica Messings expertis inom infrastruktur, politik och regional utveckling, starkt bidra till ACRs tillväxt.

Läs hela pressmeddelandet i nedan pdf.

PM nyval av ledamöter