Svenska Flygbranschen: Regeringen bör upphäva transportörsansvaret

Svenska Flygbranschen uppmanar regeringen att temporärt upphäva transportörsansvaret för vissa destinationer på grund av dagens flyktingsituation.

Mot bakgrund av den rådande situationen med omfattande flyktingströmmar har Svenska Flygbranschen idag tillskrivit justitiedepartementet och Migrationsverket med en uppmaning till regeringen att temporärt upphäva transportörsansvaret för vissa destinationer. Ett sådant beslut skulle undanröja de legala hinder flygbranschen ställs inför idag.

Läs mer i nedan pressmeddelande från Svenska Flygbranschen
Pressmeddelande 2015-09-10

 
NyhetLars Rodvaldr