Flygförseningar över svenskt luftrum pga solstormar

Solstormar är en av de 24 nationella risker som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har listat. En kraftig solstorm kan påverka samhället eftersom vi blivit allt mer beroende av tekniska lösningar. Det kan orsaka problem för elkraftsystem, gps-system, radiokommunikation och signalsystem för flyg- och tågtrafik och förstöra satelliter.

Radarn (för flygtrafik) är tillfälligtvis utslagen pga solstormar. Problemet är på väg att ordna sig men förseningar i flygtrafiken kommer kunna uppstå under kvällen.

 
NyhetLars Rodvaldr