Flygskatten försämrar Sveriges tillgänglighet

Flera remissinstanser påpekar detta i deras remissvar. ”Resultatet kan bli obetydliga eller, som utredningen och noterar, till och med negativa utsläppsminskningar inom EU som helhet”, skriver Riksrevisionen.

Flyg med hög tillgänglighet fungerar för många flygplatser i inlandet som en del av kollektivtrafiken dit andra trafikslag inte är realistiska i ett tillgänglighetsperspektiv. Samhället utbildningsenheterna och näringslivet i Sverige behöver flyget, säger Wilhelm Wohlfahrt.

SAS Remissvar.
 

SAS remissvar om en svensk flygskatt – en symbolskatt som enbart blir ett slag i luften
 
NyhetLars Rodvaldr