Många kritiska till svensk flygskatt

Remissammanställning. Den 1 mars 2017 löpte remisstiden ut för utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt (En svensk flygskatt SOU 2016:83). Totalt hade 197 yttranden lämnats in till Finansdepartementet per den 1 mars. Av dessa har 136 lämnats av aktörer som bjudits in av regeringen att lämna synpunkter, medan 61 yttranden lämnats av andra aktörer på eget initiativ. Åtta av tio remissyttranden kritiska mot flygskatt.

Läs mer.
 

Svenskt Flyg. Åtta av tio remissyttranden kritiska mot flygskatt
Remissammanställning – En svensk flygskatt (SOU 2016:83) [PDF]
 
NyhetLars Rodvaldr