RTS/fjärrstyrda torn – driftsäkert och framtidens flygtrafiktjänst?

Det är av visst intresse och överraskning att läsa om Swedavia och Luftfartsverkets ambitioner att från Arlanda driva flygledningen på flygplatserna Kiruna, Umeå, Östersund, Visby och Malmö Sturup. Detta långt innan det finns ett internationellt regelverk som tillåter fjärrstyrning av kommersiell trafik.

Några punkter att ta med sig i en analys:

  • Ekonomiska fördelar med fjärrstyrd flygledning jämfört med upphandlad flygtrafiktjänst i konkurrens
  • Stora problem för flygplatser att göra risk- och flygsäkerhetsbevisning
  • Kommuner och näringsidkare förlorar skatteintäkter och stark köpkraft från höginkomsthushåll när yrkesgruppen flygledare tvingas flytta från orten
  • Lokalisering av statliga jobb. Kostsam avveckling/omplacering av medarbetare
  • Stor risk för minskad sysselsättning för en avancerad yrkesgrupp lokalt när teknik tar över. Overhead ökar centralt och kostnader likaså mot flygindustrin
  • Sårbarheten att driva flera flygplatser från samma central – ingen behörig bemanning lokalt
  • Säkert sätt att få monopol på flygtrafikledning tillbaka
  • Kostnadsglidning för tekniska system pga olikheter i integrering vid olika flygplatser   
  • Driftsäkert koncept i den ständigt ökade digitala hotbild som världen står inför

Fokus inom ACR är flygsäkerhet, kundnära relationer och kostnadseffektiva leveranser. På ACR tycker vi att den ständigt digitala utvecklingen är intressant ur flera aspekter. Vi är säkra på att ökad kameraövervakning och överföring av datainformation kommer att stödja flygledarens framtida operativa arbete. Även om det fortsättningsvis kommer att ske i befintliga tornmiljöer.

Vi står bakom teknisk utveckling och att det finns parallella spår som resulterar i kostnadseffektivare flygtrafiktjänster till flygbolag och flygplatser. Konkurrens är ett nytt fenomen för branschen och tvingar alla att flytta fram sina positioner. Vår vision är att vi ska bli en av de ledande aktörerna i Europa.

Flygplatsindustrin måste vara på sin vakt, riskerna är annars stora att man låser in sig i affärsupplägg man inte kan komma ur. Flygplatser har innan avregleringen av flygtrafiktjänster upplevt problematiken av att ha alla ägg i en korg. I samtliga fall har det visat sig vara väldigt kostsamt att tjänster levereras endast av en aktör där overhead kostnaderna är alldeles för höga.

Sen avregleringen i Sverige 2010 har priserna för flygtrafiktjänster minskat med 30-40%. Stor ekonomisk fördel för flygplatser i landet som hittills tillåtits upphandla tjänsterna från andra än LFV. Riksdagen med majoritet av den nya regeringen stoppade 2014 Swedavia från att upphandla flygtrafiktjänster i konkurrens.

I nedan dokument beskrivs en del argumentation mot fjärrstyrda torn / Remote Tower Systems, RTS.

argumentation-mot-rts

Senaste från media gällande Swedavia och Luftfartsverkets ambitioner om framtidens flygledning.

SVT Västerbotten 25.01.2017

Luftfartsverket ska flytta jobb till Stockholm, skriver ST nättidning Publikt.se

S Västernorrland

Stoppa flygledningsflytten till Stockholm, Mikael Damberg

Frohm (S) och Riedl (M) kritiska mot centralisering

TV4 Nyheterna

 
NyhetLars Rodvaldr