ANS Finland utbildar 10 flygledare åt ACR

ACR har i veckan skrivit avtal med ANS Finland om flygledarutbildning av 10 elever med start i oktober 2018. Stora pensionsavgångar bland flygledare i Sverige och Europa gör att behovet av flygledare ökar. ACR har för avsikt att utbilda minst en kull flygledare om 10–12 elever per år. Rekryteringen inför höstens utbildning hos ANS Finland har påbörjats.