Torsby

torsby_2500_bw.jpg

ESST

Torsby Airport

Torsby Flygplats
torsbyflygplats.se
wikipedia

Kontakt tornet
+46 (0)560 717 24
E-post

Kontakt chef tornet ACR
Pasi Haataja
Chef ATS Karlstad
+46 (0) 730 50 88 11
E-post

 

Torsby Flygplats är en modern kommunal trafikflygplats som helrenoverades år 2005. På flygplatsen bedrivs dagligen linjefart, affärs- och taxiflyg samt bruksflyg, privatflyg och segelflyg. Från och med hösten 2002 upphandlar Rikstrafiken flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda.

Torsby Flygplats landningsbana är 1591 x 30 meter och här finns två uppställningsplattor. Flygplatsen har instrumentinflygningar och utrustningsnivå av god klass vilket underlättar vid flygning i till exempel mörker och dimma.

Lars Rodvaldr