Efter 1 september 2010 ska landets flygplatser upphandla ATS/ATC och MET enligt LUF

Flygplatser som verkar inom försörjningssektorn ska genomföra upphandlingar enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Som upphandlande part ska flygplatser sträva efter att upphandla flygtrafiktjänster till rätt pris och villkor i rätt tid.

Det innebär bl.a. att:

  • flygplatser söker utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns på marknaden
  • flygplatser följer upphandlingslagstiftningens fem grundprinciper om:
  • likabehandling
  • icke-diskriminering
  • proportionalitet
  • transparens och
  • ömsesidigt erkännande

LFV skriver i senaste LFV Magasinet 5/12 att man tecknat nya kontrakt med 12 kunder (flygplatser) sedan avregleringen trädde i kraft 1 september 2010.  Endast två av dessa tolv flygplatser har upphandlat enligt LUF.  Tio av de nya kontrakten har inte upphandlats enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

ACR har deltagit vid fem LUF upphandlingar och vunnit fyra av dessa.  Flygplatserna Trollhättan-Vänersborg, Västerås, Växjö och Örebro har idag 30 % lägre kostnader för sin flygtrafiktjänst.  Jämfört med 2010 års priser och innan avregleringen.

Vid en fungerande konkurrensutsättning av ATS/ATC marknaden som försiggår i TMA och CTR ligger besparingspotentialen runt 200 miljoner per år.  Högsta flygsäkerhet är för alla flygtrafiktjänstleverantörer ett faktum och berörs inte av att marknaden erbjuds mer kostnadseffektiva lösningar.    

 
NyhetLars Rodvaldr