Kammarrätten i Göteborg avslår överklagandet från Cityflygplatsen

ACR har idag fått dom där kammarrätten i Göteborg glädjande avslår överklagandet från Cityflygplatsen. Det innebär att Cityflygplatsen i Göteborg måste göra om upphandlingen och denna gång tillämpa LUF. Kammarrätten har i stort sett använt samma argumentation som ACR och Konkurrensverket, bland annat att syftet med LUF skulle urholkas om Cityflygplatsen i Göteborg inte ansågs vara en upphandlande enhet enligt LUF (eftersom Göteborgs kommun och staten via Swedavia tillsammans har ett bestämmande inflytande över Cityflygplatsen i Göteborg).

Kammarrättens dom i mål nr 1988-12

 
NyhetLars Rodvaldr