ACR erbjuder 2 dagars repetitionskurs för OJTI

Kursens målgrupp är flygledare och AFIS-tjänstemän som tjänstgör som OJTI. Kursen tillgodoser myndighetens krav på regelbunden repetitionsutbildning för OJTI och är godkänd av Transportstyrelsen.

Kursen innehåller:

  • Regler som styr arbetet som OJTI
  • Inlärningspsykologi
  • Kommunikation
  • Stress
  • Briefing och debriefing
  • Feedback
  • Metoder för utlärning och monitorering
  • Bedömning och rapportskrivning
  • Diskussioner om egna erfarenheter som OJTI

Kurskostnad 10.200 SEK per person. Hotell, resekostnad, mat etc ingår ej. Kursen kan genomföras på valfri ort så att reskostnader för deltagare kan minimeras. Minsta antal deltagare är 5 stycken.

Just nu finns möjlighet att köpa restplatser för 8.200 SEK på nedanstående kurstillfällen:

3-4 Maj Plats: Borlänge
25-26 Maj Plats: Borlänge

Anmälan och frågor görs till Filip Wiberg eller Jan Borén på nedanstående mailadresser. Anmälan är bindande.

filip.wiberg@acr-sweden.se
jan.boren@acr-sweden.se

 
NyhetLars Rodvaldr