Aktien

ACR handlas på Pepins

ACR är ansluten till handelsplatsen pepins.com. Handel sker månadsvis. Datum för handel framgår på https://www.pepins.com/market/calendar.

Utestående aktier i ACR Aviation Capacity Resources AB uppgår per den 31 december 2018 till 2 315 220 aktier.

Utdelningspolicy
Minst en tredjedel av koncernens vinst efter skatt ska delas ut till aktieägarna, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten.

Pepins.com/Alternativa Listan
Kundregistrering sker på www.pepins.com, under Market/How to/Join Pepins. Köp- respektive säljorder kan göras direkt på Pepins.com under rubriken Market/Traded Companies. Om du har frågor kan du kontakta Pepins via telefon 08-673 17 90 mellan (kl 09.00-16.00) eller via e-post info@pepins.com.