Göran Skirby

Göran Skirby

Göran är utbildad ingenjör i flygteknik och har drygt 15 års erfarenhet på olika befattningar inom flygtrafiktjänstområdet. Som flygledare har Göran tidigare tjänstgjort på ATS Kiruna och ATS Karlstad. Göran kom till ACR efter en anställning som ANS-inspektör på Transportstyrelsen. På Transportstyrelsen har Göran arbetat med certifieringar och pågående tillsyn av flygtrafiktjänstorganisationer, tillståndsarbete, regelarbete, analys samt internationellt arbete. Göran började på ACR 1 december 2013 som sakkunnig inom ATM/ANS, och fr o m 1 januari 2014 är Göran även CO ATS på Karlstad Airport. Förutom operativa uppgifter utför Göran även arbetsuppgifter åt ACR:s centrala ledningsfunktion i form av bland annat internrevisioner, utveckling av ledningssystem och säkerhetskulturfrågor.

CO ATS Borlänge
+46 (0) 730 50 88 11
E-post

 
ATSLars Rodvaldr