Björn Andersson

Björn Andersson

Varit i flygtrafikledningsbranschen sedan 1993 som AFIS och FL assistent och på senare år som FL. Kombinerade under en längre tid ATS tjänsten med att vara flygsäkerhetskoordinator och IT-ansvarig. Började 2014 åt ACR i Skellefteå där jag sedan 1 April 2015 är CO ATS.

stf COO / CO ATS Skellefteå
+46 (0) 70 641 97 87
E-post

 
ATSLars Rodvaldr