Att flyga med en kameraförsedd drönare blir idag tillåtet igen

Sveriges Radio

Aftonbladet 2017-08-01

För att flyga i närheten av flygplatser krävs tillstånd från flygtrafikledningen. För att se om du befinner dig i ett sådant område se http://daim.lfv.se/echarts/dronechart/

När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till.

Läs på luftfartsmyndighetens hemsida om vad som gäller vid användande av obemannade luftfartyg, typ drönare.

Transportstyrelsen

 
NyhetLars Rodvaldr