Kundundersökning 2015

ACR har under kvartal 4/2015 genomfört en kundundersökning. Vi är nöjda med resultatet och kommer att fortsätta ligga i för att förvalta vår service, tjänsteutbud och varumärket vidare. Det är viktigt för ACR att ha nöjda kunder då vi nu börjat marknadsföra företaget utomlands. Vi förbereder oss för ett första utlandsuppdrag inom flygtrafiktjänster.

NKI står också för Nöjd Kund Index, ett index för kundnöjdhet, dvs hur nöjda kunderna är med det företag de handlar med. Flygplatschefer får svara på en enkät där varje fråga besvaras med en siffra mellan 1 och 10, där 10 är högsta betyg.

  1. Hur nöjd är du med ACR:s verksamhet i dess helhet? 9,12
  2. Hur väl uppfyller ACR:s verksamhet dina förväntningar? 9,25
  3. Hur bedriver ACR verksamheten jämfört med hur en ideal sådan bedrivs? 8,75

Övriga frågor:

  1. Hur nöjd är du med ACR:s kontakt med kund? 9,50
  2. Hur nöjd är du med ACR:s tjänsteutbud? 9,33
  3. Hur nöjd är du med ACR:s tjänstekvalité? 9,37
  4. Hur nöjd är du med ACR:s information? 9,12
  5. Hur nöjd är du med ACR:s tillgänglighet och flexibilitet? 9,87
 
NyhetLars Rodvaldr