ACR medlem i ATM Policy Institue

ATM Policy Institute har skapats för att leda och driva debatten om hur man förbättrar effektiviteten och utvecklingen av flygtrafikledningstjänster (ATM) genom avregleringar. 

Liberalisering i Europa kommer inte att ske utan stöd från flygindustrin, regeringar och tillsynsmyndigheter.

Syftet med ATM Policy Institute är att illustrera fördelarna med att avreglera ATM till dessa olika grupper och driva debatten på området. ATM Policy agerar som ett medel för likasinnade medlemmar av flygindustrin att kollektivt driva målet om liberalisering och genom olika framtagna workshops dela med sig av idéer och forskning.

ATM Policy Institute 

Wilhelm Wohlfahrt