ACR utsett till Gasellföretag 2017

Så roligt, överraskande och hedrande. Jag vill passa på att tacka ALLA, jag menar verkligen ALLA, så ingen glömd.

Man kan säga att ACR sedan avregleringen i Sverige 2010 har bidragit till en viktig och nödvändig omställning i flygbranschen vad gäller flygtrafiktjänster och flygtrafikledning i både Sverige och internationellt.  Konkurrens utvecklar tjänsterna och effektiviserar flygsäkerhetsarbetet, servicenivån höjs till nya nivåer och främjar relationerna mellan kunder och leverantörer.  Konkurrens och transparens är efterlängtat i många medlemsstater.  Bra exempel när man luckrar upp gamla strukturer och avreglerar är inom flygindustrin bl. a att jämföra med hur dagens flygbolag och flygplatser har utvecklats sedan 90-talet.  På den tiden var det nästan bara SAS och Heathrow som folk hörde talas om och kände till. 

Statliga monopolorganisationer tvingas till omställning.  Inom ACR affärsområden har priserna på flygtrafiktjänster reducerats med 30–50% sedan vi tog klivet in och började vår resa.  De stora vinnarna av att vi vågar utmana ”elefanterna" är flygbolag, flygplatser (i Sverige och Europa mestadels ägda av statligt kapital) och biljettkonsumenter. 

Vi, då menar jag alla som på något sätt bidrar/bidragit till utvecklingen av vår verksamhet, ska vara extra stolta idag. Konkurrens inom en annars hårt reglerad bransch gynnar alla. ACR bidrar till samhällsutveckling av både kommersiella och samhällsviktiga flygtransporter genom lägre kostnader och en verksamhet som effektiviserar. För majoriteten av Europas flygplatser är flygtrafikledningstjänster den enskilt dyraste kostnadsposten på en flygplats.  Besparingar blir viktiga i en annars blödande bransch. 

Uppmärksamhet har vi fått från olika branschorganisationer på den internationella marknaden när vi skapat och kämpat för rättvisare och sundare förutsättningar för framtidens flyg och resande.  Därför är årets utmärkelse på hemmaplan av DI extra roligt och samtidigt överraskande.  Sen vi hösten 2010 vann våra första uppdrag i Sverige så har resan gått fort.  Utmärkelsen till Gasell 2017 triggar och uppmuntrar oss alla att arbeta vidare mot nya höjder.  

Tack alla kollegor, ägare, kunder, leverantörer, samarbetspartners, Dagens Industri och sponsorer av Gasell 2017.

ACR Aviation Capacity Resources AB, är Sveriges och Europas första privata bolag som erbjuder flygtrafikledningstjänster. ACR ansvarar för flygtrafikledningen vid 14 svenska flygplatser. Från 2018 ingår även flygledningen på Göteborg Säve i portföljen. ACRs affärsidé är att driva flygtrafikledningar med högsta säkerhet och med kostnadseffektiva och rationella kringliggande tjänster. Bolaget bildades 2004 och har idag 106 anställda. ACR drivs av en erfaren ledning och namnkunnig styrelse där bland andra Jan Carlzon ingår under Lars Wahlströms ordförandeskap.

 

 

Wilhelm Wohlfahrt, VD ACR