Rolf Jonson

Rolf Jonson

Rolf är specialist inom flygtrafiktjänster. Rolf kommer närmast från ACR som Safety Manager 2010-2016. Tidigare Transportstyrelsen där han var sakkunnig tillika ANS inspektör sedan 2001. Rolf har 20 års operativ tjänstgöring som flygledare. Rolf tillför ACR bred kompetens och erfarenheter från sina tidigare befattningar och även från sina internationella uppdrag.

Styrelseledamot i ACR sedan 2016.

 
boardLars Rodvaldr