Högsta servicenivå och kvalitet till lägsta kostnad.

 

jobb-acr_2500_#7BCDEA_duo.jpg
 

”Vi förstår kundernas behov inom flygtrafiktjänst. Vårt sätt att arbeta matchar behoven för flygplatser och flygbolag på ett flexibelt och effektivt sätt”

"Vi såg en bransch med ingen konkurrens, skyhöga priser och höga inträdesbarriärer"

Wilhelm Wohlfahrt, VD ACR

Affärsidé

  • Med lönsamhet effektivisera flygtrafikledningstjänster i Sverige och internationellt.
  • Driva ATS-enheter och kontrollcentraler miljö- och kostnadseffektivt.
  • Skapa nya produkter och uppdrag för ATS-enheter i samverkan med flygplatser och flygbolag.

Kvalitetsledning

  • ACRs kvalitetsledningssystem är ett av de modernaste på marknaden. Vi har kvalitetsansvariga för operativt och administrativt arbete.
  • Vi värdesätter att alla medarbetare vill utveckla sin skicklighet som flygledare eller flygledarassistent. Hög operativ kvalitet är en alltid vår ledstjärna.
  • Vårt varumärke är väl känt och många flygplatser ser ACR som en kommande leverantör av flygtrafikledningstjänster.

Flygsäkerhetsmål

  • Att flyga på en flygplats där ACR driver ATS-tjänsten skall vara det effektivaste alternativet utan att tumma på säkerheten.
  • För att uppnå detta prioriteras kompetensen hos all vår tornpersonal högt.
  • Vårt bolag har högsta flygsäkerhetsmål i linje med Europas mest utvecklade ANSP och uppfyller de flygsäkerhetsmål som Transportstyrelsen kräver för ATS-drift i Sverige.
Vision

Genom nyetableringar vara en av Europas ledande leverantörer av flygtrafikledningstjänster och därtill relaterad utbildning

Vara kända för att erbjuda säkra, lönsamma och miljö- och kostnadseffektiva tjänster för flygtrafik

Marknaden

Sverige har 36 ATS-enheter som tillhandahåller flygkontrolltjänster i kontrolltornen vid 16 statliga (åtta civila/Swedavia och sju militära/Försvarsmakten), fyra privata flygplatser (Stockholm-Skavsta, Linköping City Airport, Ljungbyhed och Ängelholm-Helsingborg Airport) och 17 kommunala flygplatser.

Härutöver finns det sex terminalkontrollcentraler (Luleå, Stockholm, Norrköping (ÖKC), Såtenäs, Landvetter, Ronneby) samt två områdeskontrollcentraler (Malmö och Stockholm). Dessa är tills vidare undantagna från konkurrens.

I Sverige omsätter flygtrafiktjänster drygt 3,3 miljarder SEK. Marknaden för lokal flygtrafiktjänst vid icke statliga och statliga flygplatser står för cirka 950 miljoner SEK.

 
iStock-174770588_2500_duo_#7BCDEA.jpg
verksamhetsmål

Stort intresse för ACR i Europa

Ledande Air Navigation Service Providers (ANSPs) i Europa visar stort intresse för ACR.

ACR är certifierat enligt Single European Sky-regelverket. Det innebär att vi kan leverera flygtrafiktjänster inom EU.

När hemmamarknaden öppnade upp för fri konkurrens efter ett riksdagsbeslut 2010 och efter att vi vunnit vår första upphandling om tre ATS-enheter så började industriella intressenter höra av sig. All uppmärksamhet internationellt efter att vi tilldelats de fem ATS-enheterna i april 2013 är ett gott betyg.

Intresset för företaget ökar rejält då ACR är ett ungt företag som bevisligen kan konkurrera med de stora drakarna och erbjuder flygplatshållare mycket kostnadseffektiva flygkontrolltjänster.

ACRs uppfattning är att framtidens leverantörer (ANSP) måste kunna erbjuda marknaden både kundanpassade, säkra, transparenta och kostnadseffektiva flygkontrolltjänster.