Välkommen till ACR. Vi driver flygtrafikledning vid 15 svenska flygplatser. Vårt mål är att få flygplatser i hela Europa att blomstra.

 

ACR driver 15 av 21 svenska torn. Några exempel:

Vår affärsidé

  • Med lönsamhet effektivisera flygtrafikledning i Sverige och internationellt.

  • Driva ATS-enheter och kontrollcentraler miljö- och kostnadseffektivt.

  • Skapa nya produkter och uppdrag för ATS-enheter i samverkan med flygplatser och flygbolag.

En välmeriterad styrelse och företagsledning garanterar en mycket god insikt i våra kunders behov och marknadens framtida utveckling.

Vi garanterar kundnytta

Vi anstränger oss extra för att kunden ska bli nöjd. Vi vill alltid ge den ultimata leveransen.

Vi är kostnadsmedvetna

Vi tänker på vad det kostar. Vi sätter oss in i tanken: ”Om det var mina egna pengar, skulle jag fatta samma beslut då?” Men vi tummar aldrig på flygsäkerheten.

Vi tänker nytt i affärer

Vår strävan alltid ett bra och innovativt affärsmannskap – där alla parter gör en bra affär.

 

Flygrelaterat på webben

 
ACR är en Gasell

ACR är en Gasell

ACR stöder Världens Barn

ACR stöder Världens Barn