Tonny Olsson

Tonny Olsson

Tonny är naturvetare med 10 år som möbelsnickare i familjeföretag, innan han 1989 började vid ATS Växjö som AFIS-tjänsteman. Flygledare i LFV sedan 1994 med handläggning inom alarmeringstjänst, operativ teknisk utrustning, flygtrafikledningsystemet Sigma och verksamhetsplanering. Sedan 1 mars 2011 anställd i ACR och från 1 feb 2013 som C ATS vid Växjö Småland Airport.

CO ATS Växjö
+46 (0) 703 59 00 73
E-post

 
ATSLars Rodvaldr