Stig Andersson

Stig Andersson

Stig har lång erfarenhet som operativ flygledare och av olika ledningsbefattningar inom LFV. Anställdes i ACR som CO ATS Växjö 2011 och från 2013 är Stig projektledare / senior advisor.

Projektledare
+46 (0) 761 88 74 00
E-post

 
övrigtLars Rodvaldr