Lars Rörick

Lars Rörick

Lars är f.d. flygledare och specialist inom området flygtrafiktjänster. Lars har under sin tid i Transportstyrelsen (2005-2007) och Luftfartsverket (1974-2004) haft ledande chefsbefattningar inom flygtrafiktjänsten under 21 år, tidvis även som projektledare. Sedan 1997 i Norrköping vid huvudkontoret och där arbetat med flygtrafiktjänstens affärsplaner och anpassning till utvecklingen inom Europa (Single European Sky).

Anställdes 2005 i Luftfartsstyrelsen och arbetade där med EU-regelverken och certifieringen av leverantörer av flygtrafiktjänster fram till anställningen i ACR. Fram till 1 februari 2015 var Lars operativ chef för ACR.

Kvalitets- och Miljöchef
+46 (0) 768 51 92 27
E-post

 
ledningLars Rodvaldr