Jan Borén

Jan Borén

Jan Borén har lång erfarenhet inom flygtrafiktjänsten som operativ flygledare, reservofficer i flygvapnet och ledande befattningar inom LFV. Jan har tjänstgjort som flygledare på kontrollcentralen på Arlanda, tornet i Örebro samt i tornet på Stockholm Skavsta flygplats. Under en 10 årsperiod arbetade Jan med hantering av driftavvikelser, incidentutredningar och interna revisioner omfattande alla Sveriges enheter för flygtrafiktjänst. De senaste åtta åren har fokus legat på chefskap inom olika befattningar inom torn-/inflygningsverksamheten inom LFV. Jan har haft rollen som operativ chef inom ACR och deltar i diverse utredningsuppdrag.

Seniorkonsult ACR
+46 (0) 763 18 85 95
E-post

 
ledningLars Rodvaldr