Agneta Ekenberg

Agneta Ekenberg

Agneta är utbildad beteendevetare med inriktning på personalfrågor. Agneta har flerårig erfarenhet av brett HR-arbete på såväl strategiskt som operativ nivå. Hon kommer närmast från Akademikernas a-kassa som personalchef och har fördjupad kunskap inom arbetsrätt och är även diplomerad coach ICF.

Personalchef / HR manager
+46 (0) 722 404 532
E-post