Back to Top

Strategi över gränserna när ACR samarbetar med schweiziska Skyguide.

 

Samarbetet mellan Skyguide och ACR syftar till att stärka företagens positioner på den internationella marknaden för flygtrafiktjänster.

Sverige, liksom flera andra länder i Europa, öppnar för fri konkurrens. EU:s regelverk är tydligt: Fri konkurrens som ska utveckla flyget och komma åt skenande kostnader för flygtrafikledningstjänster.

Inom EU är kostnadsutvecklingen för flygtrafiktjänster är ett stort problem. Kraven ökar på att allt fler länder ska öppna sina nationella regelverk för konkurrens. En fungerande konkurrens resulterar i stora besparingar för system och operativ verksamhet.

Skyguide är ett mycket välskött företag med lång historik och driver i dag flygtrafikledning på två av Europas större flygplatser. Skyguide arbetar med integrerad civil och militär flygtrafikledning liksom Sverige. Skyguide och ACR sätter säkerheten främst. Flygplatsföretag ska känna och uppleva att ACR/skyguide erbjuder de säkraste och de förmånligaste leveransvillkoren i marknaden.

  • Skyguide levererar flygtrafiktjänster inom Schweiz och angränsande luftrum.
  • Skyguide hanterar mer än 3 000 flygningar per dag genom några av Europas mest trafikerade luftrum.
  • Skyguide har cirka 1 400 anställda runt om i Schweiz. Huvudkontoret ligger i Genève.


Tillsammans är ACR och Skyguide ett starkt varumärke.

Frågan om strategiska samarbeten har värderats inom ACR sen en längre tid. ACR tillsammans med skyguide blir ett mycket starkt varumärke och alternativ på marknaden som kan erbjuda kostnadseffektiva och kvalitativa tjänster med högsta flygsäkerhet på flygplatserna. För företagen blir detta ett lyft och samarbetet kommer att gynna våra kunder.

 
 

iStock-515077396_#7BCDEA_2500_duo.jpg