”Sverige riskerar dyrare flyg”- Luftfartsverket vilseleder marknaden och den oinvigde

Affärsområdeschef Per Högberg på Luftfartsverket gick igår ut på Luftfartsverkets hemsida för att bemöta Peter Larsson, vd Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF) debattartiklar i tidningar och på organisationens hemsida rörande några av de slutsatser som görs i den offentliga utredningen SOU 2012:27 ”Färdplan för framtiden – en utvecklad flygtrafiktjänst”.

Avregleringen av flygtrafiktjänster vid svenska flygplatser som riksdagen beslutade om 2010-05-26 och som gäller sedan 1 september 2010 har lett till stora besparingar för landets flygplatser. Hittills har genomförda upphandlingar lett till prissänkningar i spannet 15 – 40 %, i jämförelse med vad de aktuella flygplatserna fick betala för flygtrafiktjänsten då den upphandlades från ett statsägt monopol i form av Luftfartsverket.

ACR kan absolut hålla med både SRF och Luftfartsverket om att flygtrafiktjänsten måste fortsätta att effektiviseras utan att flygsäkerheten påverkas.

Tyvärr har den statliga utredningen kommit att avhandla flygsäkerhetsfrågor som redan i lagrådsremissen 2010 bedömdes inte kunde påverka avregleringsfrågorna eftersom kravbilden vad gäller flygsäkerhet ligger fast oavsett vem som levererar flygtrafiktjänster till såväl civil som militär luftfart.

ACR vill med anledning av Luftfartsverkets artikel på sin hemsida göra följande förtydligande och korrigeringar av fakta.

Läs hela pressmeddelandet i nedan pdf.

PM 2012-08-10

Läs debattinlägget av VD Peter Larsson, Svenska Regional Flygplatser AB

Per Högberg, affärsområdeschef Luftfartsverket, svar på Peter Larsson, SRF debattinlägg

Alex Rickards, affärsutveckling NATS, debattinlägg