Skyguide och ACR utvecklar ett joint venture (JV) för att leverera flygtrafiktjänster på schweiziska regionala flygplatser

Ledningen för skyguide swiss air navigation services och ACR Aviation Capacity Resources har fått i uppdrag av sina respektive styrelser att utveckla ett Joint Venture (JV). Huvudsyftet med detta gemensamma åtagande är att tillhandahålla schweiziska regionala flygplatser med kostnadseffektiva flygtrafiktjänster anpassade efter deras individuella behov. Sedan den 1 januari 2019 har marknaden för terminal ANS TWR/APP (torn-, ankomst- och avgångskontroll) på schweiziska regionalflygplatser delvis liberaliserats och marknaden öppnades för andra aktörer än nationella skyguide.

Skyguide ägs av schweiziska staten och är enda leverantör av flygtrafiktjänster i Schweizisk luftrum och vid kontrollerade flygplatser, 14 stycken, inklusive Geneve och Zürich.

skyguide swiss air navigation services ltd


För ytterligare information, kontakta:

Wilhelm Wohlfahrt, VD ACR, mobil: +46 70-824 65 40, e-mail: ww@acr-sweden.se

Marek Bekier, CEO ACR Switzerland AG, mobil: +47 9-579 17 17, e-mail: mb@acr-sweden.se