Framgångsrik avreglering äventyras av politisk kovändning

ACR pressmeddelande 31 maj 2013

2010 avreglerades den svenska marknaden för lokal flygtrafikledningstjänst vilket innebar möjlighet att reducera kostnaderna för landets flygplatser.

Avregleringen kom efter ett omfattande utredningsarbete som initierades av den socialdemokratiska regeringen 2005 och syftade bl.a. till att förbättra och effektivisera infrastrukturen i Sverige.

Läs mer i nedan pressmeddelande

ACR PM 31 maj 2013