ACR vinner upphandling om flygtrafiktjänster på Torsby Flygplats

Torsby Flygplats har under våren upphandlat flygtrafiktjänster. ACR vann upphandlingen som leverantör flygtrafikledningstjänster till 2023-10-01. Driftsättning sker 1 oktober 2019. ACR driver flygtrafikledningen vid ytterligare 15 flygplatser i Sverige.

Upphandlingen omfattar både flyginformationstjänst (AFIS) och meteorologisk observationstjänst (MET) samt kommunikations- och navigationstjänster (CN).

–Vi är glada över ytterligare ett svenskt ”AFIS uppdrag” och ser fram emot att leverera tjänster till Torsby Flygplats. ACR driver sedan några år flygtrafikledningen (AFIS) på Lapland Airport, Gällivare. Flygplatsen i Torsby fyller en samhällsviktig funktion och är viktig för regionen Värmland. ACR driver även flygtrafikledningen sedan 2014 på Karlstad Airport och vi ser framtida synergier och utvecklingsmöjligheter mellan dessa två enheter, säger Wilhelm Wohlfahrt, vd för ACR.

ACR har vunnit flera viktiga uppdrag under de senaste åren och vi driver idag flygtrafikledning på 15 flygplatser från södra till norra Sverige. Stockholm-Skavsta är det största uppdraget i Sverige räknat på antalet lokalt anställda.

–För ACR är grunden till effektivitet att så många som möjligt av företagets anställda är operativa, arbetar ute på enheterna och sitter nära kunderna. I detta ligger en av våra starkaste konkurrensfördelar idag och i framtiden, säger Wilhelm Wohlfahrt.

Flygtrafiktjänst är för många flygplatser i Europa den i särklass största enskilda kostnadsposten. Ca 80% av Europas flygplatser med färre än en miljon passagerare drivs med förluster. Därför är det allt viktigare med en fungerande konkurrens inom området flygtrafiktjänster för att flygplatser ska kunna erbjudas tjänster till marknadsmässiga priser. I Sverige och i andra länder i Europa (England, Norge, Spanien, Tyskland) där flygtrafikledningen blivit konkurrensutsatt har priserna per produktionstimme sänkts i snitt med ca 40-50%. För flygplatser runt om i Europa är det ett viktigt incitament, inte bara ekonomiskt, utan även för att effektivitetsutvecklingen inom denna bransch ska kunna drivas framåt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Eriksson, COO ACR, 0733-42 90 09, bjorn.eriksson@acr-sweden.se
Wilhelm Wohlfahrt, CEO ACR, 0708-24 65 40, ww@acr-sweden.se

Lars Rodvaldr