ACR tar över flygtrafikledningen vid Stockholm Skavsta Airport

ACR tar över flygledningstornet vid Stockholm Skavsta Airport från och med den 1 januari 2015.  ACR driver sedan tidigare flygtrafikledningstjänsten vid nio regionala kommunalt ägda flygplatser och har nyligen vunnit upphandlingen av flygtrafikledningstjänsten vid Ängelholm Helsingborg Airport och Ljungbyhed Park.  Stockholm Skavsta blir den hittills största flygplatsen där ACR sköter flygtrafikledningstjänsten.

Läs nedan pressmeddelande.

PRM-Stockholm-Skavsta_ACR