ACR tar över flygtornen vid Ängelholm Helsingborg Airport och Ljungbyhed Park

ACR tar över flygledningstornen vid flygplatserna i Ängelholm Helsingborg och Ljungbyhed från och med den 1 januari 2015. Det blev klart när upphandlingen av flygtrafikledningstjänsten vid de båda flygplatserna avgjordes idag. ACR driver sedan tidigare flygtrafikledningstjänsten vid nio regionala kommunalt ägda flygplatser. Ängelholm Helsingborg och Ljungbyhed är de första privatägda flygplatserna som väljer ACR.

Läs pressmeddelande i nedan fil.

PRM-Ängelholm-Helsingborg_Ljungbyhed