Utredning för bättre konkurrens

Regeringen har idag beslutat att utse Severin Blomstrand till att utreda delar av den lagstiftning som styr Konkurrensverkets verksamhet på konkurrensrättens område. Översynen syftar till att effektivisera konkurrenstillsynen. Mot bakgrund av bland annat erfarenheter från tillämpningen av konkurrenslagen, it-utvecklingen och harmoniseringen inom EU finns ett behov av en översyn av regelverket.

www.regeringen.se

 
NyhetLars Rodvaldr