Transportstyrelsen - seminarium om fjärrstyrd flygtrafikledning 1 februari 2018

Transportstyrelsen inbjöd till seminarium om fjärrstyrd flygtrafikledning.

Seminariet riktade sig till luftrumsbrukare, flygplatsorganisationer och leverantörer av flygtrafiktjänst. Syftet med seminariet var att informera om Transportstyrelsens arbete kring fjärrstyrd flygtrafikledningstjänst.

Materialet från seminariet blev publicerat på Transportstyrelsens hemsida först den 25 oktober.

Se nedan länk till Transportstyrelsens material från seminariet.

Transportstyrelsen

Wilhelm Wohlfahrt