Copenhagen Economics – Reducing costs for air traffic control

-How competition and technology can and cannot contribute to reducing costs of air traffic control

Idag släppte Copenhagen Economics (CE) (www.copenhageneconomics.com) en sammanfattning av resultaten av en studie som har det övergripande målet att bedöma de förväntade (och reella) kostnadsbesparingar som uppnåtts genom både liberaliseringen av Air Navigation Service marknaden, möjliggör konkurrens och tillämpning av Remote Tower (fjärrstyrd flygledning).

Bifogad PowerPoint-version sammanfattar resultaten från CE, medan hela rapporten finns tillgänglig här: Copenhagen Economics Publications

Enligt vår mening är resultatet ett relevant bidrag i diskussionen om hur flygplatser och flygbolag, som belastas av stora ANS-kostnader, bäst kan stödjas. En av de viktigaste förutsättningarna som vi ser det är att liberalisering och digitalisering inte ska vara ömsesidigt exklusiva. Digitalisering får heller inte missbrukas av leverantörerna och industrin för att skapa nya långvariga och dyra monopol.


Condensed report

Reducing costs of air traffic control

Wilhelm Wohlfahrt