Smart Flyg

Flyget har blivit en symbol för klimatfrågan. Med sajten Smart Flyg samlas fakta och nyheter om hur flygets klimatpåverkan går att minska, utan att minska resandet.

Smart flyg är ett initiativ för att kombinera hållbarhet och verkningsfulla klimatpolitiska åtgärder med teknisk innovation och incitament för snabbare förändring.

Läs mer nedan på Smart Flyg hemsida.

Smart Flyg

Wilhelm Wohlfahrt