Skyguide godkända för luftrums- och procedurkonstruktion i Sverige

Luftrums- och procedurkonstruktion

ACR kan nu i samarbete med skyguide, (swiss air navigation services ltd), erbjuda flygplatser luftrums- och procedurkonstruktion och därtill relaterade tjänster. Vi kan tillhandahålla nya och effektiva procedurer och luftrumskonstruktioner på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt, med hög service och kvalitet.

Dessa tjänster erbjuds alla flygplatser i Sverige. Alla procedurer och luftrum designas för att möta alla regel-, kapacitets-, säkerhets- och miljökrav som ställs på flygplatser i Sverige och Europa idag. Skyguide är godkända att utföra luftrums- och procedurkonstruktion inom svensk FIR av Transportstyrelsen.

Kostnadseffektivt och rationellt

Med ACR kunskap om myndigheters krav i Sverige i kombination med skyguide kompetens inom luftrumskonstruktion (PANS OPS) säkerställer vi att alla krav och regler uppfylls för en snabb och effektiv myndighetshantering.

Skyguide är ledande inom flygsäkerhet i Europa och har lång erfarenhet av luftrums- och procedurkonstruktion i en komplex geografi och landskap.

Skyguide har 8 procedurkonstruktörer som verkar från kontor i Geneve och Zürich eller i Sverige. Denna bredd och kapacitet förväntas kunna möta kundernas efterfrågan även på den svenska marknaden.

Skyguide levererar också helikopterprocedurer till de större sjukhusen i Schweiz, vilket har gett en förbättrad tillgänglighet till sjukhusens helikopterlandningsplatser och ökad patientsäkerhet. Dessa möjligheter erbjuds nu också i Sverige.

Produkter:

ACR och skyguide levererar följande ”nyckelfärdiga” lösningar för flygplasterna:

  • Procedurkonstruktion
  • Luftrumskonstruktion
  • Översyn av procedurer och luftrum
  • Hinderanalys
  • Point-in-Space Procedures för helikoptrar

ACR kommer att vara kundens/flygplatsens point of contact i Sverige under skyguide genomförandeprocess och produktion i Schweiz och Sverige.

ACR och skyguide tillämpar kvalitetsledningssystem som är bland de modernaste på marknaden. Bolagen arbetar med fokus på flygsäkerhet, kvalitet och nöjda kunder.

TSL-2013-6189_Decision_Skyguide_Approval_sv

TSL-2013-6189_Decision_Skyguide_Approval_eng

Organisationer godkända för luftrums- och procedurkonstruktion

skyguide global ANS solutions – Performance Based Navigation