Öppen utfrågning om flygtrafikledning den 16 maj 09:00 – 12:00

Flygtrafikledningstjänsten – har vi landat i den bästa lösningen?

I och med den nya luftfartslagen 2010 öppnades marknaden för lokal flygtrafiktjänst. Flygplatser kan därmed upphandla de lokala flygtrafiktjänsterna i konkurrens och Luftfartsverket, LFV, är inte längre den enda tjänsteleverantören. Det finns dock frågor om den bästa lösningen för flygtrafikledningstjänsten är konkurrensutsättning eller en delvis återreglering. Med anledning av detta håller trafikutskottet en öppen utfrågning.

Se inspelad version:

Öppen utfrågning om flygtrafikledning

 
NyhetLars Rodvaldr